Drinkkirobotti 5.0

Pullonkaulan mainetta niittäneen drinkkirobottikonseptin viimeisin iteraatio. Kehitys alkoi keväällä 2019 Pullonkaulan saatua sponsorointina HC-10-monitoimirobotin Teach Me-solun Yaskawa Finland Oy:lta. Ensimmäisen kerran robotti esiintyi elokuussa 2019 The Shift-tapahtumassa.

Drinkkirobotti on Pullonkaulan suurin projekti ja se on täysin opiskelijoiden ideoima ja toteuttama. Kehitykseen osallistuu nykyisin n. 20 opiskelijaa eri koulutusaloilta, mutta eri versioden kehityksessä on ollut mukana satoja ihmisiä vuosien varrella.
Drinkkirobotti 5.0 on suunniteltu mahdollisimman modulaariseksi, jotta sen liikuttelu olisi mahdollisimman helppoa. Asiakas pääsee käyttämään robottia intuitiivisesta käyttöliittymästä, jota voidaan ajaa web-pohjaisena vaikkapa tabletilta. Drinkkirobotti pohjautuu Yaskawa HC-10-yhteistyörobottiin, joka mahdollistaa ihmisen ja robotin välisen yhteistyön voima-anturoinnin avulla.

Projektin aikana opiskelijat oppivat yhteistyötaitoja, projektinhallintaa, ohjelmointia, järjestelmäsuunnittelua, 3D-mallinnusta, ongelmanratkaisua, yritysyhteistyötaitoja ja tietenkin robotin ohjaamista. Opiskelijat pääsevät projektissa soveltamaan koulussa opittuja taitoja oikeaan projektiin. Useat Pullonkaulan toiminnassa mukana olleet aktiivit työllistyvätkin robotiikka-alan yrityksiin jo opiskelujen ohessa.