Tuotantotekniikan ammattiainekerho Tampereen yliopistolla

Kiinnostaako palvelurobotiikka, 3D-tulostus, lasertekniikka tai IoT-sovellukset? Entä yleinen tunkkaaminen ja muu säätäminen, saunaillat ja ekskursiot?

Systeemeistä puhuttaessa pullonkaulalla tarkoitetaan osa-aluetta, joka rajoittaa järjestelmän toimintaa. Ei kuitenkaan tule olettaa, että tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula olisi jokin yliopistoyhteisöä rajoittava tekijä. Pullonkaulan jäsenet pyrkivätkin aktiivisesti minimoimaan esimerkiksi robotiikassa tai 3D-tulostamisessa esiintyviä pullonkauloja.

Pullonkaula tarjoaa kaiken. Toimintamme keskipisteenä on projektit, joita viedään yhdessä eteenpäin. Tämänhetkisinä huippuprojekteina voidaan pitää uutta Yaskawan HC-10 robotista tehtyä drinkkirobottia sekä laserleikkurin rungosta kerholle valmistuvaa suurialaista 3D-tulostinta. Aktiivimme järjestävät myös välillä “puuhanurkkauksia”, missä tarjotaan opastetusti perehdytystä erilaisiin tekniikan aiheeseen, esimerkiksi PLC ja Arduino -ohjelmointiin tai releisiin. Tästä viimeisin esimerkki on järjestetty ‘Telegram bot’-workshop. Pullonkaula pyrkii järjestämään vuosittain ekskursioita alan mielenkiintoisimpiin yrityksiin ja myös saunaillat palkitsevat jäseniä säännöllisin väliajoin. Osallistumalla toimintaan tulee samalla hankkineeksi arvokkaita kontakteja, joista on hyötyä niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Pullonkaulassa on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kokemaan ja kokeilemaan käytännön tasolla sekä käyttämään omaa luovuuttaan. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita päästäkseen itsekin osallistumaan ja tärkeintä onkin oma halu tehdä ja oppia. Missäpä olisikaan hauskempi tehdä ja oppia kuin rennossa ilmapiirissä omien kavereiden kanssa?